«رنگِ سفید شفاف نیست!”

احساس سفید چیست؟ هر زبانی، رنگ‌های خودش را دارد. ممکن است یک زبان، پنج طیفِ متفاوت برای «آبی» داشته باشد و هر کدام را با یک کلمه‌ی جدا بشناسند و در زبان دیگری نه تنها انواعی از «آبی» نباشد، حتی آن را با «سبز» یکی بدانند و برای هر دو.

Read More

کدام رنگ درد و اضطراب را کاهش می‌دهد؟

چه رنگ‌هایی در طبیعت جذابیت را افزایش می‌دهند، چرا اکثر ما آبی را دوست داریم و استفاده هوشمندانه از رنگ چگونه به سلامت و کیفیت زندگی مان کمک می‌کند؟ در ادامه با علم شگفت انگیز پشت رنگ‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم. بیایید با یک تمرین ذهنی کوچک آغاز کنیم: به یک.

Read More