خبر

گزارش و تحلیل

تحلیل
کابل24

“همه‌گیری رای گیری” در سال 2024

سال میلادی جاری به نوعی سال انتخابات جهانی است. در بیش از پنجاه کشور جهان با چهار میلیارد نفر جمعیت، انتخابات برگزار می‌شود. اپیدمی انتخابات

تحلیل
کابل24

پیام‌های ترسناک یک مرگ

مرگ دردناک آلکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین ناراضی روس در زندانی در قطب شمال، چیزی به دانستەهای ما دربارەی قساوت بی پردەی رژیم پوتین نمی افزاید. اما

تحلیل
کابل24

آزادی با طعم رفتار محترمانه

امروز ۲۶ دلو برابر با سی‌وپنجمین سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان است. در چنین روزی در سال ۱۳۶۷خورشیدی واحدهایی از لشکر چهلم ارتش سرخ،