چرا پیش بینی‌های آب و هوا گاهی درست نیست؟

هفته گذشته، مردم آلمان برای یک موج گرمای پیش‌بینی شده آماده شدند که هرگز نیامد. همه ما می‌دانیم که سیستم‌های پیش بینی آب و هوا ممکن است معیوب باشند، اما دلیل آن چیست؟به گزارش کابل۲۴ به نقل از دویچه وله، به طور کلی دو نوع مختلف سناریو وجود دارد که وقتی.

Read More