وقتی‌که جهان تاریک شد

“خبرگزاری الجزیره” در گزارشی، بواسطه گفتگو با یکی از بازماندگان فوران آتشفشان و سونامی ویرانگر در کشور تونگا (کشوری ذره‌ای در شرق آسیا و قاره اقیانوسیه)، روایتی تکان دهنده را از روز وقوع این حادثه در تاریخ ۱۵ جنوری ارائه می‌کند. الجزیره در این رابطه می‌نویسد: «خبر فاجعه از رادیو.

Read More