“طالبان ۳ تن آرد کمکی را غارت کرده‌اند”

یک رسانه خارجی، طالبان را متهم به غارت کمک‌های بشردوستانه در بدخشان کرده‌اند.به گزارش دیلی میل، نیروهای طالبان به سمت امدادگران سازمان ملل اسلحه کشیدند و ۳٫۷ تن آرد استرالیایی را که قرار بود به برخی از فقیرترین توزیع شود، غارت کرده‌اند. این کمک بخشی از کمک ۱۰۰ میلیون دالری.

Read More