زنان معترض در کابل: آرزو کجاست؟

گروهی از زنان در کابل با راه‌پیمایی اعتراضی خواستار احقاق «حقوق اساسی» شان شدند.‌ در این اعتراض که امروز (شنبه، ۲۹ عقرب) برگزار شد، زنان معترض، شعارهای «ما حقوق اساسی خود را می‌خواهیم» و «ما عدالت می‌خواهیم!» سر دادند. همچنین «آرزو کجاست» شعار دیگر زنان معترض در کابل بود. آرزو،.

Read More