برنارد آرنو چگونه ثروتمندترین مرد جهان شد؟

دارایی خالص برنارد آرنو این غول بزرگ کالا‌های لاکچری بیش از ۲۴۰ میلیارد دالر است. حال باید پرسید چگونه آرنو که در خارج از محافل تجملی قابل تشخیص نیست به چنین ثروتی دست یافت؟ ارزش شرکت برنارد آرنو LVMH از ۵۰۰ میلیارد دالر فراتر رفته و اولین شرکت اروپایی محسوب.

Read More