رعایت حق الناس

طالبان بارها گفته است که آزادی، احکام دین اسلام، و حقوق مردم را در حدود قانون اساسی ۱۳۴۳ رعایت می‌کند. در دین اسلام حق‌ الناس مهمتر از حق الله است. لذا علمای دین رعایت احتیاط را در حق الناس لازم می‌دانند. در این‌جا فقط به سه گونه حق که هر.

Read More