خون آزمایشگاهی برای اولین بار به بیماران انسانی تزریق شد

سلول‌های خونی که از سلول‌های بنیادی کشت‌شده در آزمایشگاه تولید شده بودند برای نخستین بار به بیماران انسانی تزریق شدند. به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز؛ تولید این سلول‌های خونی می‌تواند فرایند انتقال خون را دگرگون کند، بنابراین یک آزمایش بالینی برای مشخص شدن ایمنی این روش در حال.

Read More