۸ ساعت تنهایی به اندازه ۸ ساعت گرسنگی مضر است

نتایج یک تحقیق جدید که به طور مشترک توسط محققان در دانشگاه وین اتریش و دانشگاه کمبریج بریتانیا انجام شده نشان می‌دهد که هشت ساعت تنهایی روزانه می‌تواند به اندازه هشت ساعت بی‌غذایی در برخی افراد سبب کاهش انرژی و افزایش خستگی شود. به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز،.

Read More

ما پشت دریا را نگرفته‌ایم، پشت زبان را گرفته‌ایم

مشکل اصلی در کج‌فهمی و کج‌بحثی از همین‌جا ناشی می‌شود که ما احساس و علاقه‌ی خود نسبت به فرهاد دریا را با واقعیت و اشتباه موجود، که همان اشتباه و نادرستی نوشتاری اوست، در می‌آمیزیم. ما بر شخصیت، هنر و تبار دریا کار و ایرادی نداریم. کابل۲۴: ایشان شخص محترم.

Read More