دزدی از زارا و معمای عدالت

در روزهای گذشته عکس ذوق زدگی دختری فرانسوی پس از سرقت از فروشگاه پوشاک زارا به تصویری جهانی تبدیل شد. کابل۲۴: ظاهرا مراد از این قرینەسازی‌ها، بازتوزیع افرطی ثروت عمومی از طریق شورش‌های خیابانی است. امری که قبلا با کنار نهادن کامل حاکمیت قانون و تحویل قدرت به دولتی دیکتاتور.

Read More

راستگرایان افراطی برای پولیسی فرانسه که نوجوان الجزایری‌تبار را کشت ۱.۶ میلیون یورو جمع‌آوری کردند

مبلغ جمع‌آوری شده در صندوق جنجالی برای مامور پلیس فرانسه که چند روز پیش با تیراندازی خود «نائل»، نوجوان ۱۷ ساله‌ الجزایری‌تبار را کشت، نیمه‌شب سه‌شنبه به مبلغ ۱.۶ میلیون یورو رسید. در مقابل، سقف مبلغ جمع‌آوری شده در صندوق کمک به خانواده این نوجوان به ۴۰۰ هزار یورو رسید..

Read More