جیمز وب «ستون‌های آفرینش» را ثبت کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا تصاویری با جزئیات بسیار بالا از منظره‌ موسوم به ستون‌های آفرینش (Pillars of Creation) را ثبت کرد. در این تصویر ستارگان جدیدی از میان ابرهای متراکم گاز و غبار در حال شکل گیری هستند. اگرچه این ستون‌های سه بعدی به شکل صخره‌های سنگی باشکوهی به.

Read More