پشت پرده شورش در قزاقستان

شورش‌ها در قزاقستان، اگرچه دولت روز سه شنبه اعلام کرد که قیمت سوخت به سطحی حتی پایین‌تر از پیش از افزایش اخیر کاهش خواهد یافت و روز چهارشنبه «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهوری کابینه خود را منحل کرد اعتراضات کماکان ادامه یافته است. اعتراضات علیه افزایش قیمت سوخت در بحبوحه.

Read More