نماینده بخش زنان ملل متحد برای با بازرگانان زن ننگرهار دیدار کرد

آلیسون داویدیان، نماینده بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، با شماری از بازرگانان و روزنامه‌نگاران زن در جلال‌آباد دیدار کرده است. بخش زنان ملل متحد در شبکه اکس نوشت که این زنان خواستار حمایت از فعالیت‌‌های‌شان شدند. کابل ۲۴: برپایه پست بخش زنان ملل متحد که روز سه‌شنبه نشر شده،.

Read More