دختر وزنه‌بردار اوکراینی در حمله روسیه کشته شد

مرگ این دختر ۱۴ ساله به همراه مادرش توسط شهردار ماریوپل گزارش شده است. به گزارش کابل۲۴، آلینا پرگودووا وزنه بردار جوان اوکراینی که آرزو داشت در بازی‌های المپیک برای کشور به میدان رود، در حمله روسیه کشته شد.  به نقل از inside the game، آلینا پرگودووا، ستاره جوان وزنه‌برداری.

Read More