تولد یک کودک سوری زیر آوار پس از مرگ مادرش

پرسنل امداد و ساکنان پس از ساعت‌ها جستجو و کار پرزحمت اندک امکانات توانستند اجساد خانواده را از زیر آوار‌ها خارج کنند، در حالی که نوزاد در یک انکوباتور در داخل شفاخانه عفرین در شمال ولایت حلب تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است. در شهر جندیرس در شمال سوریه، نیرو‌های.

Read More