|سوگ‌سرود استاد بازگل بدخشی برای نادره|

“آدینه” مشهور به “بازگل بدخشی”، محلی‌خوان محبوب افغانستان، در یکی از روستاهای شهرستان “کشمِ” ولایت بدخشانِ بزرگ زاده شد. بازگل بدخشی پسان‌ها به “بلبلِ بدخشان” شهرت یافت‌. کابل۲۴: با آن‌که بازگل بهره‌ی کامل از خواندن و نوشتن نداشت؛ ولی در ترانه‌سُرایی، آهنگ‌سازی و نوازندگی (به‌ویژه غیچک‌نوازی) از پیش‌گامان موسیقی محلی.

Read More

“بابه قِران” کی بود؟

هنگامی که از “تنگی‌ صیاد” می‌گذری، به‌سرزمین انار و انجیر، شهر کاکه‌ها و آزادگان می‌رسی؛ جغرافیایی که درختانِ سبز و خانه‌های گِلی روستایی‌اش، صمیمیت، مهربانی و هم‌دلی را برایت هدیه می‌دهد. شهرِ تاقین‌پوشانِ قیماق‌دار، مردم آزاده‌ای که با اصطلاحِ قشنگِ “خوش بیایی”، یک‌سینه سپاس را در سینی دل پیش‌کشت می‌کنند..

Read More