اتحادیه‌ی ابریشم‌کاران هرات پس از ۲۵ تعطیلی سال دوباره ایجاد شد

اتحادیه‌ی ابریشم‌کاران هرات پس از ۲۵ سال دوباره ایجاد شد. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات، روز پنج‌شنبه، ۱۰ قوس، در نشستی هدف از ایجاد دوباره‌ی اتحادیه‌ی ابریشم‌کاران این ولایت را، رشد صنعت پیله‌وری یا طلای سفید افغانستان عنوان می‌کنند. به گزازش کابل۲۴؛ شماری از ابریشم‌کارانی که در این.

Read More