ابوبکر صدیق میاخیل مهاجر افغان‌ جایزهٔ «جوانان شارلمانی ۲۰۲۳» را بدست آورد

ابوبکر صدیق میاخیل، مهاجر ۱۹ سالۀ افغان در بلجیم برندۀ جایزۀ «جوانان شارلمانی سال ۲۰۲۳» شده است. به گزارش کابل۲۴، او به رسانه‌ها گفت که بخاطر ساختن اپلیکشنی به نام “علم ” (AILEM) که مهاجران می‌توانند از آن برای آموختن زبان‌های انگلیسی و فرانسوی استفاده کنند، برندۀ این جایزه شده.

Read More