تحقیر و شکنجه مهاجرین افغان در ایران؛ آیا تاریخ و تمدن مشترک یک‌ دورغ بزرگ است؟

پس از حمله‌ی یک ضارب در مشهد به سه روحانی فضا برای حضور افغانستانی‌های مهاجر مقیم ایران به شدت تنگ و پر خطر شده‌است. واکنش‌های مقام‌های ایرانی نیز ضد و نقیض بوده‌است. برخی مقام‌عای ایرانی این حمله را کار “عوامل خارجی برای دوستی دو ملت” عنوان کرده‌اند. عده‌ی هم به.

Read More