«لوزیفر»؛ در جستجوی شیطان

فیلم «لوزیفر» (Luzifer) حال و هوایی مه‌آلود و پریشان‌کننده دارد و تعصبات مذهبی، خطرات سرمایه‌داری و زخم‌های خانوادگی فضای آن را تسخیر کرده‌اند. با این‌حال این فیلمی است که مخاطبش را مشتاقانه به درون سرمای مه‌آلود خودش می‌کشد و او را با سفری برای جستجوی شیطان همراه می‌کند. فیلم «لوزیفر».

Read More