جنگ بر سر تصاحب آثار باستانی در خاورمیانه

صدها هزار اثر باستانی به سرقت رفته از کشورهای جنگ زده مانند یمن از طریق کشورهای همسایه قاچاق شده و سپس به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شده اند. به گزازش کابل۲۴، به نقل از میدل ایست آی، در گزارشی تازه به این موضوع اشاره شده که در یک دهه گذشته.

Read More