«شکل‌زندگی» و استبداد (۱)

«شکل‌زندگی» طرحواره‌‌یی از پاره‌های متناقض، متضاد و نامنتظم از روابط پیچیده‌ی انسانی ِما با خود، دیگران و تمامیتِ جهان است. «شکل زندگی» روابط و نسبت‌هایی است که از همان بدو تولد، الگوهای زندگیِ‌ غیرقابل تبیینی را به ما تحمیل می‌کند. روابطی که روزگاری سنگ بنای تولید معناها و باورهای موجود.

Read More

هیچ چیز پوچ‌تر از فرار از مرگ نیست

به نظر می رسد که من دچار “فن هراسی” (تکنوفوبیا) هستم اما فکر می کنم لذت بردن از یک کنسرت متفاوت از فیلمبرداری با گوشی تلفن همراه است. ما این وسواس را داریم که همه چیز را ضبط کنیم. آیا بهتر نیست که همه چیز در حافظه شما حک شود؟.

Read More

در جستجوی کلمات گمشده

خشم، توهین و خشونت کلامی؛ از آفاتی است که مانع ایجاد تفاهم می‌شود. برتراند راسل در این باره می‌گوید: «اگر عقیده‌ای متضاد عقیدۀ شما موجب خشمتان شد، نشانۀ آن است که به‌طور ناخودآگاه دلیل خوبی برای طرز فکرتان ندارید. مثلاً اگر کسی پافشاری کند و بگوید دو و دو می‌شود.

Read More

تنها و خسته: عوارض انزوای اجتماعی

نتیجه تحقیقات انجام شده در محیط آزمایشگاه و در طول دوره های قرنطینه ناشی از پاندمی کووید – 19 نشان می‌دهند که افراد پس از هشت ساعت انزوای اجتماعی و تنها بودن خستگی بیش تری را تجربه می‌کنند. به گزارش rahnamato، این موضوع نشان می دهد که احساس کمبود انرژی.

Read More

چرا باید به امر اجتماعی اندیشید و از آن سخن گفت؟

قلمرو جامعه شناسی سیاسی سه بحث است؛ مطالعه تاثیر جامعه بر سیاست، مطالعه منطق درونی سیاست ومطالعه تاثیر سیاست بر جامعه و اینکه حداقل آنکه جامعه شناسی سیاسی از ما می‌خواهد به دو مساله دیگر یعنی بنیان‌های اجتماعی سیاست و تاثیرات سیاست بر جامعه بیندیشیم تا هم دقیق‌تر بدانیم چه.

Read More

سارا کنیبز: زنان افغانستان از جامعه حذف می‌شوند

سارا کنیبز، رییس زنان سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است که زنان افغانستان به‌طور نظام‌مند در حال حذف شدن از جامعه هستند. به گزارش کابل۲۴،؛ سارا کنیبز روز دوشنبه، ۳۰ عقرب، با نشر توییتی گفته است که زنان افغانستان از اکثر مشاغل، مکاتب و حتا پارک‌ها در.

Read More