طالبان: اول مردم با سیاست آشنا شوند بعد اجازه می‌دهیم احزاب فعالیت کنند

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که «در حال حاضر جغرافیا و اوضاع سیاسی افغانستان برای فعالیت احزاب سیاسی آماده نیست» و ثابت شده که احزاب عامل کش‌مکش‌ها و بدبختی‌ها بوده‌اند. به گزارش کابل۲۴، این وزارت روز دوشنبه، ۱۴ سنبله، در خبرنامه‌ای گفته است: «تا زمانی‌ که زمینه فعالیت برای احزاب سیاسی.

Read More