«ادوین واگنسولد» رهبر بک گروه افراطی در هلند قرآن را آتش زد

«ادوین واگنسولد»، رهبر یک گروه افراطی‌ در هلند، بعد از پاره کردن نسخه از «قرآن» کتاب مقدس اسلام، آن را در آتش انداخت. به گزارش کابل۲۴؛ «ادوین واگنسولد»، رهبر گروه افراطی «پگیدا» در هلند، روز دوشنبه ویدئویی از خود در فضای مجازی منتشر کرد که نشان می‌دهد او به قرآن،.

Read More