سریال رزمایش ارتش چین

ارتش آزادیبخش خلق چین رزمایش سه روزه خود را در اطراف ولایت هاینان در جنوب چین در دریای چین جنوبی از روز جمعه آغاز کرد. به گزارش کابل۲۴، به نقل از اسپوتنیک، این رزمایش از ساعت ۱۸:۰۰ روز جمعه به وقت محلی آغاز شد و در ساعت ۸:۰۰ به وقت.

Read More