هوش فرزند از مادر به ارث می‌رسد یا از پدر؟

یکی از بحث های داغ در بسیاری از خانواده ها این است که بچه ها هوش خود را از چه کسی به ارث می برند. به گزارش کابل۲۴؛ پدرها و مادرها دوست دارند درباره ی اینکه فرزندشان ویژگی های خوب خود را از آن ها به ارث برده شوخی کنند،.

Read More