مقام روس: با یک موشک جزایر انگلیس را نابود می‌کنیم

رسانه‌های آمریکایی می‌گویند یک برنامه خبری در تلویزیون روسیه چشم‌انداز حمله اتمی را به اروپا به بحث گذاشته و یکی از مهمانان حاضر در این برنامه پیشنهاد حمله اتمی مسکو را به انگلیس به دلیل حمایت هایش از اوکراین داده است. به گزارش کابل۲۴، تلویزیون روسیه اغلب درباره اینکه جنگ.

Read More