داعش خراسان و رازها

با این که داعش شاخه ولایت خراسان، ساخته و پرداخته تیم اشرف غنی نیست اما این تیم سراغ داعش رفته بود و فرماندهان ارشد داعش در ارگ و دفتر معاونت اول ریاست جمهوری حضور داشتند. ثناءالله غفاری مشهور به شهاب‌المهاجر فرمانده فعلی داعش شاخه خراسان، عضو گارد خاص معاون اول.

Read More