تحریمِ ازدواج در هند

طرفداران “تحریم ازدواج” در هندوستان به طور بحث انگیزی این استدلال را مطرح کرده اند که جرم انگاری تجاوز در رابطه زناشویی باعث می‌شود ازدواج و تشکیل خانواده به امر و نهادی خطرناک تبدیل شود که منجر به طرح اتهاماتی بی اساس علیه آنان می‌شود. بخشی از مردان هندی به.

Read More