استخدام استاد در دانشگاه‌های خصوصی بدون مشورت طالبان منع شد

وزارت تحصیلات عالی طالبان، دانشگاه‌های خصوصی را از استخدام استاد بدون تأیید «هیأت خاص» این وزارت منع کرده است. این خبر از سوی خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مسوولان وزارت تحصیلات عالی طالبان منتشر شده است. طبق گزارش باختر، این اقدام به هدف جلوگیری از جذب استادان «غیرمسلکی» روی.

Read More