آن کیست باتلر رئیس نهاد استخباراتی بریتانیا شد

“آن کیست باتلر” نخستین زنی است که سکان این نهاد استخباراتی را برعهده می‌گیرد. وی در حال حاضر معاون رئیس ام‌آی۵ است و از ماه آینده کار خود را به عنوان جانشین جرمی فلمینگ آغاز خواهد کرد. به گزارش کابل۲۴؛ دولت بریتانیا «آن ‌کیست باتلر» افسر عالی‌رتبه سرویس جاسوسی داخلی.

Read More