سه گزینه بد برای بایدن در مورد بحران اوکراین

به نقل از وال استریت ژورنال، تنها شش هفته از جنگ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه علیه اوکراین می‌گذرد، اما درگیری در حال حاضر به یک الگوی آشنا تبدیل شده است. هر دو طرف اغلب با تئوری پیروزی وارد جنگ می‌شوند و تنها زمانی که هر دو نظریه با شکست.

Read More

چرا دولت بایدن در متحد کردن دشمنان امریکا موفق بوده‌است؟

دولت بایدن بحران اوکراین را هوشمندانه و مؤثر مدیریت کرده و سیاستی را تدوین کرده است که می‌توان آن را “بازدارندگی به علاوه دیپلماسی” نامید. دولت بایدن تهدیدات معتبری را در مورد هزینه‌های تهاجم روسیه مطرح کرد و متحدان اروپایی خود را در نمایشی شگفت انگیز از وحدت متحد کرد..

Read More