افزایش قاچاق «شیشه» از افغانستان به استرالیا

پولیس استرالیا می‌گوید که گروه‌های تبهکار در همکاری با قاچاقچیان افغان، قاچاق ماده مخدر متامفتامین، معروف به شیشه را به استرالیا افزایش داده‌اند. به گزارش کابل۲۴؛ پولیس می‌افزاید که قاچاق شیشه از افغانستان به این کشور، پس از به قدرت رسیدن طالبان زیاد شده است. به نقل از تلویزیون استرالیایی.

Read More

چرا استرالیا برای جنگ با چین آماده می‌شود؟

با این وجود، آن چه در هفته جاری در گفتگو با تحلیلگران و مقام‌های استرالیایی به وضوح برایم آشکار شد این نکته بود که آنان نگران هستند که تهاجم احتمالی چین به تایوان ممکن است به طور فاجعه باری امنیت کل اقیانوس هند و اقیانوس آرام را به خطر بیاندازد..

Read More