استفاده مودی از عنوان «بهارات» به جای «هند» در سخنرانی نشست جی ۲۰ ‌

نخست‌وزیر هند در اقدامی بحث‌برانگیز طی سخنرانی آغازینش در نشست جی۲۰ برای نامیدن کشورش به جای هند (India به انگلیسی) از عنوان جایگزین “بهارات” استفاده کرد. به گزارش کابل‌۲۴ و به نقل از خبرگزاری رویترز، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در سخنرانی آغازین نشست جی‌۲۰ که در دهلی نو در حال.

Read More