نماینده اشرف غنی در سازمان ملل باقی ماند

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از تعویق تصمیم‌گیری در مورد اعطای کرسی افغانستان و میانمار به طالبان و حکومت نظامی میانمار حمایت کرد. طبق این تصمیم، سفرای دولت‌های قبلی این دو کشور کماکان صاحب کرسی نمایندگی‌شان در این سازمان خواهند بود.این قطعنامه با اجماع در جلسه روز دوشنبه.

Read More