بانک مرکزی ۱۴ میلیون دالر را به فروش می‌رساند

بانک مرکزی از فروش ۱۴ میلیون دالر امریکایی خبر داده است و قرار است این داوطلبی فردا برگزار شود. هدف از این اقدام، حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به گزارش کابل۲۴، بانک مرکزی، امروز شنبه، ۹ ثور، اعلام کرده است که قرار است فردا یک‌شنبه، ۱۰ ثور، ۱۴ میلیون.

Read More