کشف قدیمی‌ترین کارگاه اسلحه‌سازی جهان متعلق به ۷۲۰۰ سال پیش

باستان‌شناسان در اسرائیل می‌گویند اشیایی تاریخی را پیدا کرده‌اند که اولین شواهد از تولید سازمان‌یافته تسلیحات جنگی را در حدود هفت هزار سال پیش نشان می‌دهد. کاوشگران سنگ‌های فلاخن متعلق به دوره مس‌سنگی، در ۵۰۰ تا ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد، را در دو مکان باستان‌شناسی در عین‌اشور در شمال.

Read More