اتان کرامبلی نوجوان امریکایی به‌خاطر کشتن چهار هم‌صنفی‌اش، به حبس ابد محکوم شد

اتان کرامبلی؛ نوجوان امریکایی که دو سال پیش چهار هم‌صنفی‌اش را با تیراندازی در مکتب کشت، به حبس ابد محکوم شد. به گزارش کابل۲۴؛ اتان کرامبلی در نوامبر ۲۰۲۱، هنگامی که ۱۵ ساله بود، با اسلحه‌ای که هدیه کریسمس از پدرش گرفته بود، به هم‌صنفان و معلم خود شلیک کرد..

Read More

سود بزرگ امریکا از جنگ اوکراین

اکنون اوضاع بر وفق مراد تولید کنندگان اسلحه است. آنها نه تنها ده ها میلیارد دالر از فروش سلاح سود می کنند بلکه خود را نیز به عنوان مدافعان دموکراسی و آزادی جا می زنند. آخرین باری که این صنعت به چنین شهرتی دست یافت، زمان جنگ جهانی دوم بود..

Read More