اعتصاب سراسری کارکنان بخش حمل و نقل آلمان

سفر میلیون‌ها مسافر در سراسر آلمان در پی اعتصاب ۹۰ هزار نفر از کارکنان بخش حمل نقل عمومی این کشور، مختل شد. کارکنان بخش حمل و نقل عمومی در اعتراض به شرایط کار و دستمزد‌‌ پایین، دست به این اعتصاب سراسری زدند. به گزارش کابل‌۲۴ به نقل از یورونیوز؛ اتحادیه.

Read More