ادوارد اسنودن پاسپورت روسی گرفت

ادوارد اسنودن افسر سابق اطلاعاتی امریکا با انجام سوگند، تابعیت قطعی و پاسپورت فدراسیون روسیه را دریافت کرد. به گزارش کابل۲۴؛ آناتولی کوچرنا، وکیل اسنودن گفت: اسنودن پس از اخذ تابعیت روسیه در مسکو زندگی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه مراحل اعطای تابعیت به همسر و فرزندان ادوارد.

Read More

اپل دومین کارمند افشاگر خودرا اخراج کرد

طبق گزارشی جدید اپل یکی از مدیران برنامه «مپس» را اخراج کرده است. این کارمند یکی از رهبران جنبش داخلی کارمندان شرکت بوده است. به گزارش کابل۲۴ به نقل از بیزینس اینسایدر، یانک پاریش یکی از افرادی بود که وب سایت Apple Too را راه اندازی کرد. این وب سایت.

Read More