هالند ۱۸۹ نفر در افغانستان منتظر تخلیه هستند

وزیر خارجه هالند به نمایندگان پارلمان این کشور گفته‌است که هنوز ۱۸۹ نفر در افغانستان منتظرند تا به هالند منتقل شوند. به گزارش کابل۲۴، ووپکه هوکسترا می‌گوید این افراد کسانی‌اند که برای هالند کار کرده‌اند. به گفته وی، از سال گذشته تاکنون ۲۵۵۱ نفر از پناهجویان افغان، از پاکستان به.

Read More