به جنگ سرد هزاره سوم خوش آمدید

جنگ سرد بعنوان داغ ترین نزاع ایدیولوژیک قرن بیست اثرات عمیقی بر روابط میان کشور ها گذاشت. تقسیم جهان به دو قطب متضاد و نزاع های برخاسته از آن، زمینه شکل گیری جبهه های وسیع تقابل ایدیولوژیک را میان کشور ها مساعد ساخت. در این میان دو قطب به شدت.

Read More

شاملو فرزندی از آوارگان کابل

«احمد شاملو» از نام‌آوران ادب و فرهنگ حوزه تمدنی ما فارسی‌زبانان است. کسی نیست که مدعی آشنایی با ادبیات زبان فارسی باشد اما او را نشناسد. هرچند شیشه وجودی شاملو در غباری از مشاجرات سیاسی و اعتقادی مکدر شده است اما صدرنشینی وی در بین نخبگان معاصر فرهنگ و ادبیات.

Read More