رامز الکبروف: ۱۸ هزار شغل در افغانستان از بین رفته‌است

رامز الکبروف، معاون یوناما، در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که در ۱۸ماه گذشته تولید ناخالص داخلی افغانستان ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر شغل‌ شان را از دست داده‌اند. رامز الکبروف افزود که ۶۵ درصد مردم به کمک‌های بشری نیاز داشته و میلیون‌ها.

Read More