مکاتب دخترانه افغان- ترک در هرات بازگشایی شد

مکاتب افغان- ترک در هرات با حضور دانش‌آموزان دختر صنوف متوسطه گشایش یافت.مکاتب- افغان ترک روز (دوشنبه، ۱۸ دلو) در صفحه فیسبوک خود نوشته است که دانش‌آموزان لیسه دخترانه هرات سال تعلیمی‌شان را «باامید و خوشی» آغاز کرده‌اند. تصاویری از دختران نیز منتشر شده که در صنف نشسته‌اند. مکاتب افغان.

Read More