چگونه افکارمان را به حقیقت تبدیل کنیم؟

در روان‌شناسی به این کار «پیش‌گوییِ خودکام‌بخش» می‌گویند. ما به روش‌هایی عمل می‌کنیم تا آنچه را که باور داریم حقیقت دارد، محقق سازیم. این همان معنای خلق واقعیت است. چه متوجه باشید چه نه، شما در خلقِ واقعیتِ خودتان مشارکت می‌کنید. هیچ چیز جادویی یا افسون‌گری‌ای وجود ندارد. این روشی.

Read More