پاکستان اقامت پناهجویان افغان را تمدید کرد

دولت پاکستان اقامت پناهجویان افغان دارنده کارت ثبت آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (پی‌او‌آر) را تا کمتر از دو ماه دیگر، تمدید کرده است. وزارت ایالات و سرحدات پاکستان روز دوشنبه، ۱۷ ثور، در بیانیه‌ای نوشنه‌است که مدت اقامت این پناهجویان افغان تا ۳۰ ماه جون تمدید شده است. به.

Read More