نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ به سه اقتصاددان امریکایی، کانادایی و هلندی اهدا شد

آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه دیوید کارد، جاشیوا انگریست و گیدو ایمبنس را به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ معرفی کرد. به گزهزش کابل۲۴ به نقل از یورور نیوز، دیوید کارد، متولد ۱۹۵۶ در کاناداست ولی در حال حاضر استاد دانشگاه برکلی آمریکاست. جاشوا انگریست نیز.

Read More