فایق: افغانستان با تهدید‌های مختلف مواجه است

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، پنج‌شنبه 19 عقرب، در نشست مجمع عمومی این سازمان وضعیت کشور را خطرناک خواند. به گزارش کابل۲۴؛ به گفته فایق، کشتار‌های صحرایی نظامیان پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان و مجازات گروهی و کوچ‌های اجباری همچنان ادامه دارد. او افزوده.

Read More