بحرانِ پنهان جهانی

«درجه حرارت سطح کره زمین در شرایط کنونی 1.1 سلسیوس بالاتر از دوران قبل از عصر صنعتی شدن است و این میزان نیز حتی اگر همین امروز، جهان تولید گازهای گلخانه ای را متوقف سازد، به دلیل حجم بالای فعالیت های مخربی که در گذشته انجام شده، همچنان افزایش خواهد.

Read More